QA เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารแผนกประกันคุณภาพ

ประกาศงานเลขที่ : TJ21090013-0008

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานปั่นเส้นด้ายเส้นใยขนแกะและผสมกับเส้นใยอื่นๆ จำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 11 ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี ก่อตั้งบริษัทมาตั้ง แต่ปี 2537

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
ประเภทงาน : งานด้านเอกสารและการนำเสนอข้อมูล ร่วมกันทำโปรเจค หรือการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบ Certificate
ต่างๆในแผนก QA

คุณสมบัติ :

1. เพศ หญิง อายุ21-35 ปี
2. มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป-ปริญาตรี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS. Office : Ms.Word , Ms.Excel , Powerpoint และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความกะตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานเพื่อความเข้าใจในข้อมูลผลิตภัณฑ์ธุรกิจสิ่งทอ และมีแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุวัตุประสงค์
7. มีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

สวัสดิการ :

บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และ ความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ เช่น หอพัก ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะ เบี้ยขยัน ปรับเงินประจำปี ชุดทำงาน อุปกรณ์การทำงาน โรงอาหาร เงินช่วยเหลือ ค่าทำศพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ค่าของขวัญวันแต่งงาน ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี รางวัลการมาทำงานสม่ำเสมอ รางวัลทำงานครบ 10ปี และ20ปี รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

สมัครงานติดต่อ

  • วิรัตน์ จันทร์สืบสาย
  • รองประธานฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • Tel : 036-489-116, 164,165 ต่อ 217 225,
  • Fax : 036-489-115
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
  • คำค้นหา :
  • งานอินโดรามา ลพบุรี,
  • Indorama Lopburi,
  • Indorama Holdings Ltd.,
Top