Supervisor ฝ่ายผลิต

ประกาศงานเลขที่ : TJ22030015-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

ประกอบกิจการค้าของใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งทุกชนิดทำจากเซรามิค

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. วางแผนควบคุม และ ติดตามการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. ควบคุม และดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินเป้าหมายตามแผนงาน PDCA
3. ติดตามความคืบหน้าของงาน และ ปัญหาต่างๆรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ ดำเนินการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ :

1. ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารการผลิตอย่างน้อย 2 ปี
3. ดูแลรับผิดชอบการผลิตทั้งระบบ

สมัครงานติดต่อ

  • นาย สุวิชา สุวรรณ
  • หัวหน้าฝ่ายบุคคล
  • Tel : โทรศัพท์: 02 402 2190
  • Fax : 024022191
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0640904977

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top