พนักงาน QC & QA

ประกาศงานเลขที่ : TJ22070018-0004

ผักกาดดอง ตราส่งเฮง ผักดองของคนไทย ภายใต้ บริษัท ลาโต้ ฟู้ดแอนด์ดริ้งค์ จำกัด ที่ถูกสร้างจาก passion และ ความเชี่ยวชาญในการหมัก สืบทอดมามากกว่า 40 ปี จนถึงรุ่นที่ 3 และเราได้ผสมผสานกับการวิจัยพัฒนา และความเข้าใจในลูกค้า จนสามารถส่งออกไปมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

สินค้าส่งเฮง ครอบคลุม 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผักกาดดองเปรี้ยว, ผักกาดดองสามรส (เกี่ยมฉ่าย), ขิงดอง, กระเทียมดอง, หน่อไม้ดองเปรี้ยว, บ๊วยดอง, มะนาวดอง และ น้ำมะนาว 45% (สำหรับปรุงอาหาร)

เป้าหมายหลัก ของเรา คือ “Your Taste at Your Home” คือการเข้าใจวัฒนธรรมการกินของลูกค้าในแต่ละประเทศ และวิจัยพัฒนารสชาติของผักดองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าแต่ละประเทศได้รสชาติอาหารที่ดีที่สุด ที่เข้ากับวัฒนธรรมการกินของลูกค้าทั่วโลก ไม่เพียงแต่รสชาติ และความสุขของลูกค้าเท่านั้น ส่งเฮง ยังให้ความสำคัญกับ มาตรฐาน คุณภาพ สุขอนามัย ที่จะทำให้เราเป็นผักดองมาตรฐานระดับโลก “World Class Pickled Vegetables” ซึ่งปัจจุบัน ส่งเฮงได้รับมาตรฐานอ.ย.,GMP, HACCP, ฮาลาล และ US.FDA

ปัจจุบัน ส่งเฮง เราได้เป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของลูกค้าภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม แคทเทอริ่ง (catering) โดยที่เรามีรถจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ รวมถึง ส่งเฮงยังมีขายปลีก ขายส่ง ที่ลูกค้าส

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ไม่มีเข้ากะ)
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสินค้าใหม่
- ตรวจทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร (Quality Control) แต่ละสินค้า
- ลงรายงานคุณภาพสินค้าประจำวัน
- ส่งรายงานต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน

คุณสมบัติ :

1. เพศ:ชาย/หญิง

2. อายุ: 23 - 30 ปี มีประสบการณ์ด้าน QC

3. จบปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร, วิศวกรรมอาหาร

4. สามารรออกแบบวิธีการประกันคุณภาพสินค้า, สามารถปฏิบัติงานตามระบบ GMP, HACCP, ISO22000, มีความเข้าใจลักษณะของงานด้าน QC & QA เป็นอย่างดี

5. สามารถใช้และรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้ดี, สามารถทำ Sensory test ได้, สามารถจัดเก็บข้อมูลในการทำงานได้อย่างเป็นระเบียบ

6. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

7. ลักษณะนิสัย : สุภาพ , ชอบความเป็นระบบ สามารถรักษามาตรฐานตามระบบได้อย่างเคร่งครัดและเป็นระเบียบ , มีความคิดสร้างสรรค์ในงานการผลิต, มีทักษะในการสื่อสาร ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนกทั้งกับคนไทย และคนต่างด้าวได้

8. มี Growth Mindset ชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สมัครงานติดต่อ

  • น.ส.พรทิพา พิษณุอาทร
  • Tel : 034-472-990, 097-265-9365, 081-7114422
  • Fax : 034-472-991
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top