เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ22070018-0006

ผักกาดดอง ตราส่งเฮง ผักดองของคนไทย ภายใต้ บริษัท ลาโต้ ฟู้ดแอนด์ดริ้งค์ จำกัด ที่ถูกสร้างจาก passion และ ความเชี่ยวชาญในการหมัก สืบทอดมามากกว่า 40 ปี จนถึงรุ่นที่ 3 และเราได้ผสมผสานกับการวิจัยพัฒนา และความเข้าใจในลูกค้า จนสามารถส่งออกไปมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

สินค้าส่งเฮง ครอบคลุม 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผักกาดดองเปรี้ยว, ผักกาดดองสามรส (เกี่ยมฉ่าย), ขิงดอง, กระเทียมดอง, หน่อไม้ดองเปรี้ยว, บ๊วยดอง, มะนาวดอง และ น้ำมะนาว 45% (สำหรับปรุงอาหาร)

เป้าหมายหลัก ของเรา คือ “Your Taste at Your Home” คือการเข้าใจวัฒนธรรมการกินของลูกค้าในแต่ละประเทศ และวิจัยพัฒนารสชาติของผักดองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าแต่ละประเทศได้รสชาติอาหารที่ดีที่สุด ที่เข้ากับวัฒนธรรมการกินของลูกค้าทั่วโลก ไม่เพียงแต่รสชาติ และความสุขของลูกค้าเท่านั้น ส่งเฮง ยังให้ความสำคัญกับ มาตรฐาน คุณภาพ สุขอนามัย ที่จะทำให้เราเป็นผักดองมาตรฐานระดับโลก “World Class Pickled Vegetables” ซึ่งปัจจุบัน ส่งเฮงได้รับมาตรฐานอ.ย.,GMP, HACCP, ฮาลาล และ US.FDA

ปัจจุบัน ส่งเฮง เราได้เป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของลูกค้าภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม แคทเทอริ่ง (catering) โดยที่เรามีรถจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ รวมถึง ส่งเฮงยังมีขายปลีก ขายส่ง ที่ลูกค้าส

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน
 • เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่คัดเลือกยื่นเสนอเพื่อพิจารณา
- แจ้งผลการสัมภาษณ์ และรับเข้าทำงาน ให้ความช่วยเหลือพนักงานใหม่ แนะนำข้อมูลต่างๆ ทั้งหน้าที่รับผิดชอบ สิทธิประโยชน์ สภาพแวดล้อมการทำงาน
- จัดการข้อมูลด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมการขาด ลา มาสาย
- วางแผนฝึกอบรม แนะแนวทางการพัฒนาทักษาด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- ออกแบบและวางแผนการประเมินผลงานของพนักงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
- คิดคำนวณค่าแรงพนักงานต่างด้าว
- ดูแลเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์ตามสิทธิของพนักงาน ด้านประกันสังคม ของพนักงานทุกคนรวมถึงแรงงานต่างด้าว
- ดูแลและประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงานอุตสาหกรรม, องค์การบริหารส่วนตำบล, กรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และอื่น ๆ

คุณสมบัติ :

1. ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล
3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และ องค์กรของภาครัฐได้
4. มีความเข้าใจในด้านงานบุคคล และงานที่เกี่ยวกับภาครัฐ รวมถึงงานทางด้านแรงงานต่างด้าว
5. เป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานได้อย่างเป็นกลาง และเหมาะสม
6. มีทักษะในความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น มีความอดทน มีจิตวิทยาในการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ไข
7. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
8. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง
8. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต เก็บรักษาความลับของพนักงานได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สมัครงานติดต่อ

 • น.ส.พรทิพา พิษณุอาทร
 • Tel : 034-472-990, 097-265-9365, 081-7114422
 • Fax : 034-472-991
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top