พนักงานบัญชีเจ้าหนี้

ประกาศงานเลขที่ : TJ22070018-0007

ผักกาดดอง ตราส่งเฮง ผักดองของคนไทย ภายใต้ บริษัท ลาโต้ ฟู้ดแอนด์ดริ้งค์ จำกัด ที่ถูกสร้างจาก passion และ ความเชี่ยวชาญในการหมัก สืบทอดมามากกว่า 40 ปี จนถึงรุ่นที่ 3 และเราได้ผสมผสานกับการวิจัยพัฒนา และความเข้าใจในลูกค้า จนสามารถส่งออกไปมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

สินค้าส่งเฮง ครอบคลุม 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผักกาดดองเปรี้ยว, ผักกาดดองสามรส (เกี่ยมฉ่าย), ขิงดอง, กระเทียมดอง, หน่อไม้ดองเปรี้ยว, บ๊วยดอง, มะนาวดอง และ น้ำมะนาว 45% (สำหรับปรุงอาหาร)

เป้าหมายหลัก ของเรา คือ “Your Taste at Your Home” คือการเข้าใจวัฒนธรรมการกินของลูกค้าในแต่ละประเทศ และวิจัยพัฒนารสชาติของผักดองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าแต่ละประเทศได้รสชาติอาหารที่ดีที่สุด ที่เข้ากับวัฒนธรรมการกินของลูกค้าทั่วโลก ไม่เพียงแต่รสชาติ และความสุขของลูกค้าเท่านั้น ส่งเฮง ยังให้ความสำคัญกับ มาตรฐาน คุณภาพ สุขอนามัย ที่จะทำให้เราเป็นผักดองมาตรฐานระดับโลก “World Class Pickled Vegetables” ซึ่งปัจจุบัน ส่งเฮงได้รับมาตรฐานอ.ย.,GMP, HACCP, ฮาลาล และ US.FDA

ปัจจุบัน ส่งเฮง เราได้เป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของลูกค้าภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม แคทเทอริ่ง (catering) โดยที่เรามีรถจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ รวมถึง ส่งเฮงยังมีขายปลีก ขายส่ง ที่ลูกค้าส

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
 • เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 19,000 บาท
 • ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- บันทึกต้้งหนี้ค่าใช้จ่าย ตัดจ่ายเจ้าหนี้และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
- จัดทำเอกสารการจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำและตรวจสอบภาษี เช่น ภ.พ.30, ภงด.3, ภงด.53
- Reconcile บิญชีเจ้าหนี้ประจำเดือน
- Reconcile Bank Statement กับเอกสาร/บัญชีแยกประเภท (GL) และบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- สรุปรายการเงินสดย่อย
- บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 29 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปวส สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ทำบัญชีเจ้าหนี้

4. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รักการทำข้อมูลให้ถูกต้อง

5. มีความรับผิดชอบ ทำงานได้ตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย

6. สุภาพ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนกทั้งกับคนไทย และคนต่างด้าวได้

7. มี Growth Mindset ชอบการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และพัฒนาผู้อื่น

8. ใช้โปรแกรมบัญชี และ ERP on Cloud ได้

9. สามารถจัดเก็บข้อมูลในการทำงานได้อย่างเป็นระเบียบ คิดอย่างเป็นระบบ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สมัครงานติดต่อ

 • น.ส.พรทิพา พิษณุอาทร
 • Tel : 034-472-990, 097-265-9365, 081-7114422
 • Fax : 034-472-991
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top