หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประกาศงานเลขที่ : TJ22080013-0001

บริษัท หนองคายฟาร์ม จำกัด
ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย นมโค UHT ภายใต้แบรนด์ “หนองคายมิลค์” และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ฟาร์มโคนม ขนาด 640 แม่รีดพร้อมโรงรีดนมเพื่อนำน้ำนมดิบซึ่งเป็นวัถุดิบหลักในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และ UHT ในอนาคต

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : หนองคาย , ท่าบ่อ
 • เงินเดือน(บาท) : เริ่มต้นที่ 35,000
 • ประสบการณ์ : ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 8 ปี และด้านบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ด้านบัญชีเจ้าหนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ ตรวจสอบความถูกต้อง
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ (ภง.30) ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 สปส.10-1
- ตรวจสอบบันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
- ตรวจสอบการสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบการจัดทำใบแจ้งลดหนี้
- ตรวจสอบการรายงานเจ้าหนี้คงค้าง
- รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน
ด้านบัญชีลูกหนี้
- ตรวจการจัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
- ตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
- ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
- จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
ด้านบัญชีต้นทุน
- ทำบัญชีต้นทุน

คุณสมบัติ :

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, บัญชีการเงินและการธนาคาร
- เชี่ยวชาญระบบ บัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บัญชีทั่วไป, วางระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน บัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- มีประสบการณ์การบริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้าน อุตสาหกรรมอาหาร หรือเครื่องดื่ม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกบริษัท

สวัสดิการ :

- มีบ้านพักอาศัยให้
- ประกันสังคม
- วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • วิฑูรย์ คำพิฑูรย์
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง
 • Tel : 0887942928
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top