ช่างไฟฟ้า

ประกาศงานเลขที่ : TJ18090033-0017

รีไซเคิลให้อุตสาหกรรมเหล็กเช่น
1. กลุ่มทาทาสตีล เช่น เหล็กก่อสร้างสยาม เอ็นทีเอส เหล็กสยาม2001
2. บ.เหล็กสยามยามาโตะ
3. บ.จี เจ สตีล
4. บ. จี สตีล

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องจักร แพล้น โรงงาน และสำนักงาน
• บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง รถยนต์ เครื่องจักร สำนักงาน และ บริเวณโรงงานทั้งหมด
• บำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแม่เหล็ก และอุปกรณ์ควบคุมแม่เหล็ก
• บำรุงรักษาและซ่อมแซม ไดนาโม ไดชาร์ท และไดสตารท์
• บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ภายในโรงงาน และสำนักงาน
. อื่นๆ เช่นตามคำสั่งจากผู้บัญชาการ

คุณสมบัติ :

1. จบการศึกษาในระดับ ปวช ปวส หรือเทียบเท่า สาขา ไฟฟ้า
2. 25 ปี ขึ้นไป
3. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อ
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ รด.ปี3

สวัสดิการ :

1. ค่าพาหนะเดินทาง
2. ค่าความปลอดภัย
3. ค่าเบี้ยขยัน
4. ค่าเช่าบ้าน
5. ใบประกันชีวิตและสุขภาพ

สมัครงานติดต่อ

  • คุณสุวิมล ตันติจัตตานนท์
  • ผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนากระบวนการผลิต
  • Tel : 02 2674310 ถึง 13
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top