ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110051-0028

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

บริษัทจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี , เมืองอุดรธานี
 • เงินเดือน(บาท) : 25000
 • ประสบการณ์ : 5

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. วางแผนงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
2. วางแผนงานก่อสร้างอาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมงานก่อสร้างโดยรวมให้เป็นไปตามแผนงาน และตามเป้าหมายของโครงการ
4. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน และตามเป้าหมายของโครงการ
5. ควบคุมและบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
7. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี เพื่อการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างโครงการ
8. ควบคุมและบริหารจัดการงานส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนงานโครงการ
9. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

เพศ ชาย
อายุ 30-40 ปี
วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
ความรู้และทักษะ
1. มีความรู้ ทักษะในการบริหารงาน การวางแผนงาน และการจัดระบบงานก่อสร้างโครงการจัดสรร
2. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
3. มีทักษะในการนำเสนองาน
4. มีภาวะผู้นำ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS ได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆได้
7. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สมัครงานติดต่อ

 • วิภาพร วิเศษสุนทร
 • หน.งานสรรหาและฝึกอบรม
 • Tel : 042-215555,085-6819974,083-1482677
 • Fax : 042-249333
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top