เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110051-0029

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

บริษัทจำหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี , เมืองอุดรธานี
 • เงินเดือน(บาท) : 15000
 • ประสบการณ์ : 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ควบคุมงานก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการ
2. ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน และตามเป้าหมายของโครงการ
4. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
5. ควบคุมและบริหารจัดการงานส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนงานโครงการ
6. ดูแลงานซ่อมบ้านในประกัน 1 ปี(บริการหลังการขาย)
7. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

เพศ ชาย
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป(สาขาบริหารงานก่อสร้าง)
อายุ 25-30 ปี
มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้และทักษะ
1. มีความรู้ ทักษะในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร
2. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS ได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆได้

สวัสดิการ :

ประสังคม

สมัครงานติดต่อ

 • วิภาพร วิเศษสุนทร
 • หน.งานสรรหาและฝึกอบรม
 • Tel : 042-215555,085-6819974,083-1482677
 • Fax : 042-249333
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
 • คำค้นหา :
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง,
Top