โปรแกรมเมอร์

ประกาศงานเลขที่ : TJ22100009-0001

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี , เมืองจันทบุรี
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ php, Node.js, javascript, SQL หรือภาษาอื่นๆอย่างน้อย 1 ภาษา
2.ถ้ามีทักษะการใช้ Framework เช่น Laravel,Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความสนใจ มีความรู้ และความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมต่าง ๆ
4.มีความเข้าใจกับโครงสร้างต่าง ๆในการพัฒนาซอฟท์แวร์ รวมถึงความรู้ทั่วไป เช่น MVC Programming, Web Services, Real-time Database, API,linux เป็นต้น
5.มีความชื่นชอบการศึกษา ค้นคว้า และทดลองสิ่งใหม่ ๆ รวมถึง สนใจและติดตาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
6.สามารถปรับปรุงแก้ไขงาน หรือปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

คุณสมบัติ :

1.ไม่จำกัดเพศ
2.วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
4.มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ แก้ปัญหาได้
5.มีภาวะผู้นำ

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.วันหยุดประจำปี
3.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
4.ค่าล่วงเวลา(ถ้ามี)

สมัครงานติดต่อ

 • ภาณี ทวีคูณ
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล
 • Tel : 096-6659665
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top