เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (UNICEF Thailand) ด่วน

ประกาศงานเลขที่ : TJ22100008-0007

ทุกวันนี้ ยูนิเซฟทำงานรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทางด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟประเทศไทย 50 คนทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตร เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆในการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนในประเทศไทยรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะถูกส่งไปถึงเด็กที่เปราะบางและขาดโอกาสที่สุดในสังคม
ตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยพัฒนาไปมาก แต่ในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป การทำงานของยูนิเซฟในประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันโครงการของเราได้ขยายและครอบคลุมถึงด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สุขภาพและ สิทธิ์เสียงของวัยรุ่น การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

มาร่วมทีมงานหรือสอบถามเพิ่มเติม
คุณแก้ว 0614919790
LineID : paka_kaew

https://forms.gle/5AoS2yDdnSTz49Tn6

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ (UNICEF Thailand) ด่วน
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขาย sales
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน(บาท) : 15,000-35,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ลงพื้นที่กับทีมงานที่หน้าบูธ และ งานอิเวนท์ในกรุงเทพฯ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการการช่วยเหลือเด็กของยูนิเซฟ ตอบคำถาม และให้ข้อมูลประชาชนทั่วไป
3. รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. หากมีประสบการณ์และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำได้ จะพิจารณาปรับเงินเดือน
5. เวลาทำงานยืดหยุ่นโดยมีการวางแผนการทำงานล่วงหน้า

คุณสมบัติ :

1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี
3. กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
4. รักษาเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ชอบทำงานเป็นทีม
5. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานในหลากหลายสถานที่

สวัสดิการ :

• ประกันกลุ่ม/ประกันสังคม
• วันหยุด-วันลา
• ยูนิฟอร์ม
• โอกาสในการเติบโตในสายงาน
• รายได้โดยเฉลี่ย 15,000-35,000 บาท หรือมากกว่า (พิจารณาจากผลงานทั้งหมด)

สมัครงานติดต่อ

 • ผกามาศ อุดมผล
 • Tel : 0-2356-9222 , 0614919790
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: paka_kaew

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top