Event Planner (UNICEF Thailand) ด่วน

ประกาศงานเลขที่ : TJ22100008-0012

ทุกวันนี้ ยูนิเซฟทำงานรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทางด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟประเทศไทย 50 คนทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตร เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆในการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนในประเทศไทยรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะถูกส่งไปถึงเด็กที่เปราะบางและขาดโอกาสที่สุดในสังคม
ตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยพัฒนาไปมาก แต่ในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป การทำงานของยูนิเซฟในประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันโครงการของเราได้ขยายและครอบคลุมถึงด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สุขภาพและ สิทธิ์เสียงของวัยรุ่น การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

มาร่วมทีมงานหรือสอบถามเพิ่มเติม
คุณแก้ว 0614919790
LineID : paka_kaew

https://forms.gle/5AoS2yDdnSTz49Tn6

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : Event Planner (UNICEF Thailand) ด่วน
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : การตลาด marketing
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน(บาท) : 25,000-40,000
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• ทำหน้าที่จัดหาสถานที่ระดมทุนให้เพียงพอกับทีมระดมทุน
• บริหารงบประมาณในการหาสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสม
• ติดต่อประสานงานและต่อรองราคากับผู้ให้เช่าสถานที่
• ติดต่อประสานงานและดำเนินการเรื่องเอกสารและการชำระเงินกับผู้ให้เช่าสถานที่ เช่น เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการจดทะเบียนผู้ให้เช่าสถานที่ เป็นต้น
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดมทุนและผู้ให้เช่าสถานที่เพื่อเข้าติดตั้งบูธระดมทุน
• ดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอ
• ทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของสถานที่ระดมทุนแต่ละแห่ง
• ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อประสานงานและบริหารจัดการพื้นที่การทำงานของทีมระดมทุน
• จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของทีมระดมทุน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ระดมทุน
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

• ปริญญาตรีและปริญญาโทไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะภาษาอังกฤษ
• มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป
• อายุไม่เกิน 32 ปี เพศชายพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากลและมีความรับผิดชอบสูง
• มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีความยืดหยุ่น และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
• มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา
• เข้ากับคนง่าย ชอบพบปะผู้คน มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
• มีรถยนต์/รถมอเตอไซค์

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
วันหยุด-วันลา
เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • Supatcha Arpauthaipong
 • Tel : 02-3569219 ext# 9219, 095-3851969
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top