จป.วิชาชีพ

ประกาศงานเลขที่ : TJ19030034-0048

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมา 30 ปี ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกเกษตกร ผู้เลี้ยงโคนม รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกเกษตรกรภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ เป็นต้น เพื่อแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์นม อาทิ นมโรงเรียน นมมาย์ด้า CHIANGMAI FRESHMILK ไอศกรีม ครีม ฯ ล ฯ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแลความปลอดภัยในโรงงาน วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
4. สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายได้
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. จบปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
5. มีประสบการณ์ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. กองทุนประกันสังคม
4. กองทุนเงินทดแทน
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
7. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน,บิดา-มารดา,ภรรยา-บุตร เสียชีวิต และงานแต่งงาน
8. งานเลี้ยงประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • คุณวิลันดา ไชยวงค์ และ คุณวาสนา บริรักษ์
  • บุคคล/ธุรการ
  • Tel : 053-817-364-5
  • Fax : 053-817-364-5
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top