ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)

ประกาศงานเลขที่ : TJ21030040-0008

ผลิตชิ้นส่วนเกียร์ เฟืองท้าย ชิ้นส่วนเกียร์ คลัทซ์ ล้อฟันเฟือง ทุกชนิดทุกประเภทสำหรับอุตสาหกรรม

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ผลิต ควบคุม - ประกันคุณภาพ โรงงาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร
 • เงินเดือน(บาท) : 35,000 (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
 • ประสบการณ์ : 3-4 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ดูแลงานด้านการผลิตทั้งระบบ
- กำหนดนโยบายและวางแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำกับควคุมและดูแล เฝ้าติดตามการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนวานที่กำหนด
- พัฒนาระบบงานวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุน ลดเวลา ลดของเสียในกระบวนการผลิต
- ตรวจติดตาม ตอบกลับ วิธีการแก้ไข ถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ QA/QC แจ้งมาในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทันที
- วิเคราะห์สาหเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาระบบการวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- สรุปรายงานผล KPI ดัชนีวัดผลงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
- อบรมวิธีการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่
- ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกระบวนการผลิต
- ให้คำปรึกษาและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ

คุณสมบัติ :

- เพศชาย
- อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-4 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีทัศนคติและความเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร
- ทำงานในสภาวะกดดันได้
- เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม MAC-5 ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ข้อกำหนด ISO14001 / IATF16949
- เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- ทำงานจันทร์ - เสาร์ (ทำเสาร์เว้นเสาร์)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเดินทาง
- โบนัส ( ขึ้นกับผลประกอบการ)
- เบี้ยขยัน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ

สมัครงานติดต่อ

 • ณีรนุช เตโชวิชัยวัฒน์
 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 034-406-521
 • Fax : 034-406-522
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top