พนักงานประสานงาน

ประกาศงานเลขที่ : TJ23020001-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

ดำเนินธุรกิจให้บริการ"ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้(ค่างวดรถยนต์)"
ทั้งเร่งรัดหนี้ภาคสนามFCM และ เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ Phone
ตั้งแต่25 พฤษภาคม 2547
คู่ค้าของบริษัทฯประกอบด้วย: สถาบันการเงิน/ธนาคาร/ลีสซิ่ง และ ไฟแนนซ์ ชั้นนำ
องค์กรของบริษัทฯแบ่งเป็น5แผนกหลักๆดังนี้:

1)แผนกบุคล-ไอที 2)แผนกบัญชีการเงิน 3)แผนกประสานงาน
4)แผนกเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ 5)แผนกเร่งรัดหนี้ภาคสนาม

สวัสดิการณ์ของบริษัทฯ(เฉพาะพนักงานประจำออฟฟิศ)ประกอบด้วย:
-สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการ)
-ตรวจสุขภาพประจำปี กับ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลชั้นนำ
-วันพักผ่อนประจำปี(พักร้อน)
-คอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งเร่งรัดหนี้)
-ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-อบรม สังสรรค์
-ทุกตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- พนักงานประจำสำนักงาน
- หน้าที่ประสานงานกับทีมงานติดตามเร่งรัดหนี้(ค่างวดรถยนต์)
- หน้าที่ประสานงานกับ สถาบันการเงิน ธนาคาร ลีสซิ่ง และไฟแนนซ์ชั้นนำ
- หน้าที่ประสานงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ :

เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญา / ปริญญาตรี
ใช้งาน MS-Office-Power point -Email -Line-Internet-เพื่อการทำงาน
ละเอียดรอบคอบ/กระตือรือร้น/มีระเบียบวินัย/ตรงต่อเวลา
มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมงานกับบริษัทฯและพร้อมเรียนรู้งาน
มีระเบียบวินัยการจัดเก็บไฟล์งาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งเดินทางสะดวก
สุขภาพดี/ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

สวัสดิการ :

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
โบนัสประจำปี (ขึ้นอยุ่กับผลงานและผลประกอบการณ์)
สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปี ณ สถานพยาบาลชั้นนำ
วันพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
อบรม-สังสรรค์ประจำปี
กาแฟ+น้ำดื่มสะอาด
พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

สมัครงานติดต่อ

  • วราภรณ์ คณากาญจน์/คุณนะรินทร์ทิพย์ ต๊ะสุก
  • ฝ่ายบุคคลธุรการ
  • Tel : 0-2101 1910 / 063-2719889 / 063-2728881
  • Fax : 0-2101 1705
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: n/a

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top