เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้(รถยนต์)ภาคสนามFCM (เอาท์ซอส)

ประกาศงานเลขที่ : TJ23020001-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

ดำเนินธุรกิจให้บริการ"ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้(ค่างวดรถยนต์)"
ทั้งเร่งรัดหนี้ภาคสนามFCM และ เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ Phone
ตั้งแต่25 พฤษภาคม 2547
คู่ค้าของบริษัทฯประกอบด้วย: สถาบันการเงิน/ธนาคาร/ลีสซิ่ง และ ไฟแนนซ์ ชั้นนำ
องค์กรของบริษัทฯแบ่งเป็น5แผนกหลักๆดังนี้:

1)แผนกบุคล-ไอที 2)แผนกบัญชีการเงิน 3)แผนกประสานงาน
4)แผนกเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ 5)แผนกเร่งรัดหนี้ภาคสนาม

สวัสดิการณ์ของบริษัทฯ(เฉพาะพนักงานประจำออฟฟิศ)ประกอบด้วย:
-สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการ)
-ตรวจสุขภาพประจำปี กับ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลชั้นนำ
-วันพักผ่อนประจำปี(พักร้อน)
-คอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งเร่งรัดหนี้)
-ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-อบรม สังสรรค์
-ทุกตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้(รถยนต์)ภาคสนามFCM (เอาท์ซอส)
 • อัตราที่รับ : หลายอัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด
 • เงินเดือน(บาท) : รายได้เป็นส่วนแบ่งตามผลสำเร็จของงานแต่ละงาน
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

: ภาคสนามFCM (เอาท์ซอส หรือ ผู้รับเหมาผู้รับจ้างช่วง)
: ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้ค่างวด(รถยนต์)
: ที่เกิดจากการค้างชำระค่างวด เช่น เช่าซื้อรถยนต์/สินเชื่อ/ไฟแนนซ์ กับสถาบันการเงินการ

คุณสมบัติ :

เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย ,ปวช.,ปวส. - ปริญญาตรี หรือ ผู้มีประสบการณ์ตรง
ชำนาญการขับขี่ รถยนต์ รถยนต์จักรยานยนต์ (มีพาหนะเป็นของตนเอง)
มีใบอนูญาตขับรถยนต์ / รถจักรยายนต์
มีความชำนาญเส้นทาง ตามโซนที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาที่ดี พูดจาชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น มีเป้าหมาย มีวินัย สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน
มีประสบการณ์ด้านงานเร่งรัดหนี้สินรถยนต์อย่างน้อย 2ปี
มีที่พักอาศัยและภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
(สามารถจัดหาบุคคลค้ำประกันการทำงานได้)

สวัสดิการ :

บริษัทสามารถออก หนังสือรับรองการทำงานเมื่ออายุงานครบ1ปี
บริษัทสามารถออก ใบหัก ณ ที่จ่าย 50ทวิ

สมัครงานติดต่อ

 • วราภรณ์ คณากาญจน์/คุณนะรินทร์ทิพย์ ต๊ะสุก
 • ฝ่ายบุคคลธุรการ
 • Tel : 0-2101 1910/063-2719889/063-2728881
 • Fax : 0-2101 1705
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: n/a

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top