หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้ (ค่างวดรถยนต์)

ประกาศงานเลขที่ : TJ23020001-0004

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

ดำเนินธุรกิจให้บริการ"ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้(ค่างวดรถยนต์)"
ทั้งเร่งรัดหนี้ภาคสนามFCM และ เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ Phone
ตั้งแต่25 พฤษภาคม 2547
คู่ค้าของบริษัทฯประกอบด้วย: สถาบันการเงิน/ธนาคาร/ลีสซิ่ง และ ไฟแนนซ์ ชั้นนำ
องค์กรของบริษัทฯแบ่งเป็น5แผนกหลักๆดังนี้:

1)แผนกบุคล-ไอที 2)แผนกบัญชีการเงิน 3)แผนกประสานงาน
4)แผนกเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ 5)แผนกเร่งรัดหนี้ภาคสนาม

สวัสดิการณ์ของบริษัทฯ(เฉพาะพนักงานประจำออฟฟิศ)ประกอบด้วย:
-สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการ)
-ตรวจสุขภาพประจำปี กับ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลชั้นนำ
-วันพักผ่อนประจำปี(พักร้อน)
-คอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งเร่งรัดหนี้)
-ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-อบรม สังสรรค์
-ทุกตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้ (ค่างวดรถยนต์)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : เร่งรัดหนี้สิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา
 • เงินเดือน(บาท) : พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
 • ประสบการณ์ : ต้องมีประสบการณ์บริหารหนี้ 3-5ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่รับผิดชอบ
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทีมเร่งรัดหนี้
- มีหน้าที่บริหารทีมทวงถามและเร่งรัดหนี้สินเชื่อรถยนต์ทางโทรศัพท์ ให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัทฯในแต่ละเดือน
- บริหารและจัดการงานตามความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- กำกับการทำงานของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ :

เพศ ชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการ/อื่นๆ
ประสบการณ์สายงานบริหารงาน เร่งรัดหนี้รถยนต์ฯทางโทรศัพท์โดยตรง ไม่ตํ่ากว่ำ 3 ปี
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office / Internet และ Socialmedia เพื่อการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง / ประณีประณอม / ปิดจบงาน
รักงานบริการ ใจเย็น ขยันอดทน มุ่งมั่น มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นทีม บริหารทีม อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม
บุคลิกดี สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว

สวัสดิการ :

- สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการของบริษัท)
- วันพักผ่อนประจำปี ( พักร้อน )
- วันลากิจ 3วัน/ปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลชั้นนำ

สมัครงานติดต่อ

 • วราภรณ์ คณากาญจน์/คุณนะรินทร์ทิพย์ ต๊ะสุก
 • ฝ่ายบุคคลธุรการ
 • Tel : 0-2101 1910/063-2719889/063-2728881
 • Fax : 0-2101 1705
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: n/a

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top