HR

ประกาศงานเลขที่ : TJ23030012-0007

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : HR
 • อัตราที่รับ : 5 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี , ประจักษ์ศิลปาคม
 • เงินเดือน(บาท) : 20,000-30,000
 • ประสบการณ์ : 1-2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.รับเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.การส่งเงินกรมบังคับคดี (ทุกเดือน).
3. รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง ของการตรวจสอบประวัติอาชญากรพนักงานใหม่.
4. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการเบิกเงินของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์.
5. เบิกเงินค่าตู้แดง, Locker พนักงาน, วางบิลค่าขยะพร้อมควบคุมการเก็บขยะของเทศบาล.
6. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพ่อบ้าน, แม่บ้าน, พยาบาล และระบบสาธารณูปโภค.
7.การเปิดใบสั่งซื้อ (PR) และ เบิกของจากแผนก STO (OUO).
8.ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง และช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น.
9.การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร.
10. การส่งเอกสารให้ผู้รับทันต่อเวลา.

คุณสมบัติ :

1. มีประสบการณ์ในงานธุรการ 3 ปีขึ้นไป.
2. บุคลิกดี อัธยาศัยดี ละเอียด รอบคอบ.
3. สามารถปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดกับเวลาได้.
4. มีความสามรถขับรถยนต์/ จักรยานยนต์ (มีใบขับขี่).
5.รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี.

สมัครงานติดต่อ

 • HR
 • Tel : 0988369756
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top