เจ้าหน้าที่ IT

ประกาศงานเลขที่ : TJ21090007-0005

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

ACC Language Centre
สถาบันพัฒนาภาษาและคอมพิวเตอร์ (ACC)
มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษามากกว่า 20 ปี

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

สามารถทำงานกราฟฟิก ออกแบบ

คุณสมบัติ :

1. มีความสามารถด้าน IT กราฟฟิก ออกแบบได้
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีความอดทน รับแรงกดดันได้
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ :

ประกันสุขภาพ

สมัครงานติดต่อ

  • ACC Language Centre
  • Tel : 081-7351435
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top