ผู้จัดการจัดซื้อ

ประกาศงานเลขที่ : TJ23040011-0004

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.กำหนดนโยบายและวางแผนทางด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2.ควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบัญชีตามนโยบาย
3.ควบคุมและตรวจสอบการทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.ควบคุมและจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนของงบประมาณที่วางไว้

คุณสมบัติ :

1.มีประสบการณ์ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.สามารถรับผิดชอบระบบบัญชี และภาษีของบริษัททั้งระบบ
3.สามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี
4.ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
5.ปิดงบการเงินและทำรายงานทางบัญชี เพื่อการบริหารได้

สวัสดิการ :

หยุดเสาร์-อาทิตย์

สมัครงานติดต่อ

  • HR
  • Tel : 0946359679
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top