พนักงานซ่อมบำรุงทั่วไป

ประกาศงานเลขที่ : TJ19030034-0050

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมา 30 ปี ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกเกษตกร ผู้เลี้ยงโคนม รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกเกษตรกรภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ เป็นต้น เพื่อแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์นม อาทิ นมโรงเรียน นมมาย์ด้า CHIANGMAI FRESHMILK ไอศกรีม ครีม ฯ ล ฯ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.บำรุงรักษาระบบและตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร
2.บำรุงรักษาระบบสาธารณูปดภค ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
4.บำรุง-รักษาซ่อมแซม เครื่องจักรประจำศูนย์ต่างๆ
5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

-เพศ ชาย อายุ 22- 40 ปี พ้นภาระทางทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีความระเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้
-สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้
-ถ้ามีประสบการณ์และมีหนังสือรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
-มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

สวัสดิการ :

ชุดยูนิฟอร์ม
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

สมัครงานติดต่อ

  • คุณพิษณุ พรมเมือง
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  • Tel : 053-817-364-5
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top