Technical Support

ประกาศงานเลขที่ : TJ23080024-0001

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีความรู้ความเข้าใจเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ :

จบการศึกษาระดับ ปวส. เป็นอย่างน้อย , มีพาหนะเป็นของตนเอง , สามารถรับแรงกดดันจากผู้ร่วมงานได้ , ขยันหมั่นเพียร , สื่อสารเข้าใจง่าย และ รับผิดชอบในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี หากสามารถทำรายงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

สมัครงานติดต่อ

  • สุมาลี เกียรติอมรกุล
  • Tel : 081-665-6441
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: red-bmw

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top