sales

ประกาศงานเลขที่ : TJ23090032-0001

**ธุรกิจส่งออกเคมีบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : sales
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขาย sales
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประสบการณ์ : 1ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- จัดหาลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้ารายเก่า
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและเอกสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
- ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
- ดูแลควบคุมข้อร้องเรียนของลูกค้า
- ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

- อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความสามารถในการแก้ปัญหาและการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- สามารถสื่อสารมอบหมายงานให้แก่ผู้อื่นได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ละเอียด รอบคอบ
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง

สวัสดิการ :

- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- สิทธิ์ลาพักร้อน
- โบนัสประจำปี
- อื่นๆตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

สมัครงานติดต่อ

 • สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมมา
 • บุคคล
 • Tel : 0653249814
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: 0653249814

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top