วิศวกรสนาม (ประจำสาขานครราชสีมา)

ประกาศงานเลขที่ : TJ23100004-0002

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. วางแผน/ควบคุม/ตรวจสอบ การก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และบริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
2. ดำเนินการออกแบบและรับรองโครงสร้าง
3. ควบคุมงานและผู้รับเหมาในงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามสัญญา
4. สรุปและวางแผนการทำงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ใขปัญหา ให้กับผู้บังคับบัญชา
5. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
6. สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
7. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
2. ใช้โปรแกรม Microsoft office (Excel) , Auto Cad , Revit , Sketchup ฯลฯ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ หรืออื่นๆไม่น้อยกว่า 5 ปี (ป.ตรี)
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ หรืออื่นๆไม่น้อยกว่า 3 ปี (ป.โท)
5. มีความรู้ความสามรถและทักษะในงานด้านการก่อสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และสามารถทำงาน ในสภาวะกดดันได้ดี
7. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดนักขัตฤกษ์,ประกันอุบัติเหตุ,ลากิจ,ลาพักร้อน ฯลฯ

สมัครงานติดต่อ

  • ฝ่ายบุคคล
  • Tel : 0614740524
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0614740524

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top