พนักงานจัดซื้อ

ประกาศงานเลขที่ : TJ23100004-0006

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Suppier ตามคำร้องของหน่วยงานภายในบริษัท
2. วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ
3. ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับซัพพลายเออร์จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ
5. จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
7. จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนอุปกรณ์สำนักงาน
8. เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายและเปรียบเทียบราคา
9. พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
10. ร่วมวิเคราะห์ปัญหาของทีมงานและหาแนวทางการป้องกันแก้ไข
11. ประเมินผู้ขายตามระยะเวลาที่กำหนด
12. ติดตามการส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

1. ประสบการณ์ด้านจัดซื้อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ความรู้ด้านโปรแกรม Ms Office, Express
3. สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)
4. มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. เรียนรู้งานไว คล่องแคล่วและคล่องตัว ตื่นตัวตลอดเวลา

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดนักขัตฤกษ์,ประกันอุบัติเหตุ,ลากิจ,ลาพักร้อน ฯลฯ

สมัครงานติดต่อ

  • ฝ่ายบุคคล
  • Tel : 0614740524
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0614740524

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top