โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงาน (ประจำสาขาเชียงใหม่)

ประกาศงานเลขที่ : TJ23100004-0012

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงาน (ประจำสาขาเชียงใหม่)
 • อัตราที่รับ : 5 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , สันกำแพง
 • เงินเดือน(บาท) : เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
2. ร่วมในการวางแผนภาพรวมของโครงการ -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
3. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา
4. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน
5. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
6. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
7. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความขยัน อดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
3. สามารถทำงานเป็นทีม และมีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
4. มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดการเวลาและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดนักขัตฤกษ์,ประกันอุบัติเหตุ,ลากิจ,ลาพักร้อน ฯลฯ

สมัครงานติดต่อ

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0614740524
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: 0614740524

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top