เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่

ประกาศงานเลขที่ : TJ23100040-0003

Vivienne Westwood is one of the last truly independent fashion companies within the international arena. We produce four clothing labels, leather goods, jewellery and a range of other accessories, fragrances and homewares. With a design record spanning over 40 years, beginning with punk rock in the 1970s, Vivienne Westwood's designs have had significant cultural repercussions far beyond the world of fashion. Today, the Vivienne Westwood brand produces clothes and accessories that appeal to a wide audience: from young to old, rock to royalty. Presenting a minimum of three fashion shows per season during Milan, London and Paris Fashion Weeks, Vivienne Westwood is considered one of the most inspirational and avant-garde brands within the fashion industry. Through an extensive distribution network, Vivienne Westwood products are sold in more than 80 countries, across five continents including: UK, France, Italy, Russia, China, Hong Kong, Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, Thailand, Lebanon, Australia and USA. With over 30 flagship stores.

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

We are currently recruiting a full-time Quality Control Inspector for Jewellery product based in Bangpoo Industrial Estate, to conduct quality control at factories.
เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่ ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
JOB DESCRIPTION
•Inspect all finished jewellery products at the factories, between 1,500 to 3,000 pcs a day depending on product complexity
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานสำเร็จ ประมาณ 1,500 - 3,000 ชิ้นต่อวัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์
•Understand jewellery product specification and perform jewellery measurements
มีความเข้าใจคุณลักษณะของจิวเวลรี่ และสามารถวัดขนาดชิ้นงานจิวเวลรี่ได้อย่างถูกต้อง
•Ensure that every piece meets the quality standard and matches the technical spec sheet
ตรวจคุณภาพทุกชิ้นงานให้แน่ใจว่าผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพและถูกต้องตามเอกสารทางเทคนิค
•Complete and submit quality control daily report in a timely manner
จัดทำรายงานการตรวจคุณภาพประจำวัน และส่งรายงานภายในเวลาที่กำหนด
•Inform the supervisor about the quality control issues รายงานหัวหน้าเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของชิ้นงาน
•Keep counts and records of common issues found in production
เก็บรายละเอียด และบันทึกปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของชิ้นงานที่พบบ่อยครั้ง
•Occasionally travel to other factory in Bangkok สามารถเดินทางไปตรวจงานที่โรงงานในกรุงเทพได้ตามตารางงาน
•Make own travel arrangements and keep track of all expenses
สามารถวางแผนการเดินทางและบันทึกรายการใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบ
WORKING HOUR: Monday – Friday 08:30-17:30, Saturday on request
ชั่วโมงทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:30 – 17:30 และวันเสาร์ในบางครั้ง
SALARY: starting 17,000 THB with probation period of 6 months เงินเดือน 17,000 บาท ทดลองงาน 6 เดือน

คุณสมบัติ :

Native Thai speaker สื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
Fair command of English สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
Attention to detail มีความใส่ใจในรายละเอียด
Able to work in a team สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
Good knowledge of Excel is required สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
Previous experience in quality control at least 1 year มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
Confidentiality required ไม่เปิดเผยรายละเอียดของงานและข้อมูลของบริษัทให้ผู้อื่นทราบ

สมัครงานติดต่อ

  • Penratsamee Phongsawat
  • Administrator
  • Tel : 053-217172
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
  • คำค้นหา :
  • qc,
  • QA
Top