โปรแกรมเมอร์

ประกาศงานเลขที่ : TJ19060019-0005

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 85 ไร่ 2 งาน ในจังหวัดสตูล ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางใต้ของประเทศไทย เป็นระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 โรงงาน คือ กระบวนการผลิตอาหาร กระป๋อง (Canning) ในปี พ.ศ. 2529 และตามด้วยกระบวนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง (Frozen) ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อเริ่มผลิตมีพนักงาน 20 คน และเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 1,100 คน ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้เปิดดำเนินการมา ทีมวิจัย พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทได้ทุ่มเทและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดมาและประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปสู่ ยุโรป,ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่นแอฟริกา,ตะวันออกกลาง,อเมริกา และอีกหลายประเทศในเอเชีย ด้วยยอดขาย 35 ล้านเหรียญในปี พ.ศ. 2560
ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีความสอดคล้องตามแนวทางบริหารเชิงกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 9000 มาประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องสืบไป

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : โปรแกรมเมอร์
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล , เมืองสตูล
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายละเอียดงาน
- พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำแผนการพัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ ภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
- แก้ไขปัญหาระบบงานที่พบระหว่างการใช้งาน
- ควบคุม สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบงานออกมาได้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
1. ปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม MS Access, VB.net หรือ Mobile Application
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management และ SQL Query
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยันอดทน บริหารจัดการตัวเองได้เป็นอย่างดี
5. มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
6. สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เรียนรู้ไว มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ดี

สวัสดิการ :

ชุดยูนิฟอร์ม สิ่งอำนวนความสะดวกพื้นฐาน อาหารเที่ยง รถรับส่ง ค่าเบี้ยเลี้ยงอบรมหรือเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่พักกรณีพนักงานต่างจังหวัด ประกันสังคม
โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

สมัครงานติดต่อ

 • คุณธิดาพร รอดชุม
 • ็HR.
 • Tel : 074 709100 ต่อ 306 / Mobile 0655394624
 • Fax : 074-709104
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top