โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงาน (ประจำสาขานครราชสีมา)

ประกาศงานเลขที่ : TJ23100004-0017

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงาน (ประจำสาขานครราชสีมา)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
 • เงินเดือน(บาท) : เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ควบคุมการใช้วัสดุและการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
3. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน
4. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
6. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
7. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
8. สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.มีประสบการณ์การทำงานด้านการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรืออื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2
2.มีความรู้ความสามรถและทักษะในงานด้านการก่อสร้างตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
3.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และสามารถทำงาน ในสภาวะกดดันได้ดี
4.มีบุคลิกภาพที่ดี กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดการเวลาและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,ค่าคอมมิชชั่น,ค่าเดินทาง,วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดนักขัตฤกษ์,ประกันอุบัติเหตุ,ลากิจ,ลาพักร้อน ฯลฯ

สมัครงานติดต่อ

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0614740524
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: 0614740524

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top