วิศกรโยธา

ประกาศงานเลขที่ : TJ17080027-0018

เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาถึง 26 ปี มีความชำนาญงานด้านโครงสร้าง งานถนน งานระบบและงานปรับปรุงตกแต่งภายใน ตลอดเวลา 26 ปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นคู่สัญกับงานราชการ (งานหลวง) มาโดยตลอด

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.จัดส่งเอกสาร Material Approved แคตตาล็อก มาตรฐานต่าง ๆ
2..งานจัดซื้อวัสดุ -อุปกรณ์ ,จัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย
3.จัดทำเอกสารเบิกงวดงานปประจำโครงการ
4.ตรวจรับงาน เบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมารายย่อย
5.งาน Shop Drawing , As Built Drawing
6.งานเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

จบการศึกษาตรี สาขาวิศกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม ( กว)
ผู้ชาย
มีความขยัน ซื่อสัตว์
ความกระตือรรือร้น
สามารถทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
วันลาพักร้อน
วันหยุดตามปฏิทิน
หยุดเสาร์อาทิตย์
มีโบบัส

สมัครงานติดต่อ

  • นาย อดิศักดิ์ ชื่นชู
  • Tel : 089-8964775
  • Fax : 02-5859105
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top