ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Construction Manager) **ด่วนที่สุด**

ประกาศงานเลขที่ : TJ23100004-0023

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Construction Manager) **ด่วนที่สุด**
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ , สันกำแพง
 • เงินเดือน(บาท) : เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. บริหารงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย สามารถควบคุมงบประมาณ/เวลา/คุณภาพงานตามที่ตั้งไว้
2. บริหารทีมงานก่อสร้าง เป็นผู้นำในการปฏิบัติการ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
3. กำหนดแผนและระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน และควบคุมการก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแผนที่ตกลงร่วมกัน
4. ตรวจสอบงวดงาน ข้อกำหนดต่างๆเงื่อนไขสำคัญทั้งที่บริษัททำกับลูกค้า,ผู้รับเหมา,ช่าง,สัญญาอื่นๆ ในแผนก และสรุปให้ผู้บริหารทราบ ทำความเข้าใจ ตรวจก่อนอนุมัติ
5. ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงานหลัก,แผนอนุมัติ วัสดุ-อุปกรณ์
6. จัดหาและพิจารณาความเหมาะสมของผู้รับเหมา
7. ทบทวนแบบและวิธีการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายประเมินราคาก่อสร้างเพื่อขออนุมัติงบประมาณที่จะใช้
8. ประสานงานกับโฟร์แมน เพื่อควบคุมผู้รับเหมา-ช่าง ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานและเวลาที่กำหนด
9. จัดทำรายงานและนำเสนอ ความคืบหน้า/ปัญหาหน้างานพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้แก่หัวหน้างานประจำ ทุกอาทิตย์ หรือแล้วแต่งวดงาน
10. ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้งานออกมาตามแแบบและได้คุณภาพ
11. วิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาแก่่ฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้งานดำเนินไปได้

**เงินเดือนเป็นไปตามโครงสร้างของบริษัทฯ**

คุณสมบัติ :

1. อายุ 35-45 ปี
2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ประสบการณ์ด้านบริหารมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
5. มีความสามารถในการวางแผน การควบคุม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และวิเคราะห์ข้อมูล
6. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่อย่างดี
7. มีการตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้องสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดี
8. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการควบคุมและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
9. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้และผลักดันงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดนักขัตฤกษ์,ประกันอุบัติเหตุ,ลากิจ,ลาพักร้อน ฯลฯ

สมัครงานติดต่อ

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0614740524
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: 0614740524

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top