พนักงานประสานงานราชการ (A-Home 1 อัตรา)

ประกาศงานเลขที่ : TJ23100004-0027

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดำเนินการประสานงานหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ขออนุญาตสร้างอาคาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. จัดทำและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน
3. ดำเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาที่กำหนด
4. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
5. กำกับควบคุมดูแลการดำเนินการภายในหน่วยงาน
6. สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
7. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. มีประสบการณ์การทำงานด้านนิติกรรม ประสานงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรืออื่น ๆ
2. มีความรู้ความสามรถและทักษะในงานการบริหารงานด้านนิติกรรม/ประสานงานราชการ
3. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
4. มีบุคลิกภาพที่ดี กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถขับขี่รถได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์
6. หากมีประสบการณ์ด้านการประมูลงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดนักขัตฤกษ์,ประกันอุบัติเหตุ,ลากิจ,ลาพักร้อน ฯลฯ

สมัครงานติดต่อ

  • ฝ่ายบุคคล
  • Tel : 0614740524
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0614740524

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
  • คำค้นหา :
  • ประสานงานราชการ,
  • นิติกรรม,
  • ธุรการประสานงาน,
Top