ฝ่ายบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ23100037-0015

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ออกแบบ ตกแต่ง

Progood Design เราเป็นบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจากโปรเจคใหญ่ๆหลากหลาย และการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนี้ เราจึงต้องการฟันเฟืองที่มีศักยภาพ และผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ งานไฟฟ้า งานปูน งานฝ้า และงานสี เราจึงเชิญคุณมาร่วมป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคง " ไปพร้อมกัน "

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ฝ่ายบุคคล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา
 • เงินเดือน(บาท) : 15,000-18,000
 • ประสบการณ์ : 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานสรรหาและจัดจ้างบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร เป็นผู้รับประกาศรับสมัครงาน นัดหมายการสัมภาษณ์ หรือเป็นผู้สัมภาษณ์งาน ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ และจัดทำสัญญาจ้าง
2.งานฝึกอบรม จัดหาหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานแผนกต่าง ๆ มองหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ และทักษะเพิ่มมากขึ้น รวบรวมบันทึกการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
3.ดูแลผลประโยชน์ของพนักงาน พนักงานฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้ที่ดูแลด้านเอกสารต่าง ๆ ให้กับพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานควรจะได้รับ
4.จัดทำตารางบันทึกการทำงาน ดูแลและตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน และการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน สรุปวันลาต่างๆ
5.ดูแลความเรียบร้อยและรักษาระเบียบวินัยในหมู่พนักงาน
6.รับเรื่องและรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและการเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน
7.ดูแลเรื่องนโยบายของบริษัท (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นปัจจุบัน)
8.ออกหนังสือรับรองการทำงานให้พนักงาน
9.ออกประกาศต่างๆของบริษัท
10.ดูแลเรื่องงานใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าให้แก่พนักงานภายในบริษัท
11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

เพศหญิงหรือชาย 
1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล 1 ปี ขึ้นไป
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
4.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน
5.ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
6.มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
7.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

สวัสดิการ :

บริษัทมีสวัสดิการให้

สมัครงานติดต่อ

 • จุฑาพร มณีประกร
 • Tel : 0949789647
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: nahmjm

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top