พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สาขา กทม

ประกาศงานเลขที่ : TJ23070011-0011

รับผลิตแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริม

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบพัฒนาสินค้าใหม่ ชงดื่ม เจนลี่ กำมี่ ซอฟเจล
2. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเก่าให้มีคุณภาพทั้งในด้านการผลิต และด้านคุณภาพในตลาด
3. ทดลองหาวัตถุดิบทดแทนเพื่อลดต้นทุน และ ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดการสินค้าภายหลังการทดบอง
4. สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสินค้าใหม่ในระดับ Pilot และผลิตจริง
5. ศึกษาหาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
6. เข้าใจมาตรฐานต่างๆ ข้อกำหนดแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการภายใต้ระบบคุณภาพ มาตรฐานต่างๆ เช่น ISO / BRC ที่บริษัทได้รับการรับรอง
7. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน และรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาประมวลแก้ไขได้
8. จัดทำและประเมินสินค้าที่ต้องพัฒนา
9. จัดทำสูตรการผลิต มาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และคู่มือการผลิต รวมถึงเอกสารมาตรฐานต่างๆ
10.วิจัยและทดลองวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงสินค้าเก่าและพัฒนาสินค้าใหม่
11.หาวิธีลด Cost วิธีปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวเดิม โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ

คุณสมบัติ :

- อายุ 25-32 ปี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอ่านออก-เขียนได้
- มีทัศนคติ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
- มีความรับผิดชอบสูง คล่องแคล่ว เรียนรู้ไว ชอบการทำงานเป็นทีม
- มีความรู้ GMP,HACCP; ฮาลาล, ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (เภสัชฯอุตสาการ, วิทยาศาตร์เทคโนโลยีอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- หากมีประสบการณ์ด้านวิจัย หรืองานผลิตเกี่ยวกับอาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานติดต่อ

  • บุคคล
  • บุคคล
  • Tel : 037630113
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: @laprim888

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top