ธุรการจัดซื้อ

ประกาศงานเลขที่ : TJ24010007-0003

บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์ ที่จะดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
การดำเนินธุรกิจ (Business Operations)
บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ได้แบ่งการดำเนินธุรกิจขององค์กรออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์
2. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เวชภัณฑ์ และ อุปการณ์ทางการแพทย์

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- พิมพ์งาน จัดเก็บเอกสาร ดูแลระบบเอกสารของแผนก
- ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท ในงานที่เกี่ยวข้อง
- เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย
- ประเมินผู้ขาย วางแผน วิเคราะห์ งานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
- ติดต่อประสานงานภายในภายนอกบริษัทได้เป็นอย่างดี
- เรียนรู้งานได้ไว มีความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและเป็นนักเจรจาต่อรอง

สวัสดิการ :

- ค่าล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม หลังจากผ่านทดลองงาน (ฟรี)
- ตามข้อตกลงของบริษัท

สมัครงานติดต่อ

  • ปิยพงษ์ เจนประชากร
  • Tel : 0882788153
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: vm.drugcenter

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top