ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประกาศงานเลขที่ : TJ24010007-0009

บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์ ที่จะดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
การดำเนินธุรกิจ (Business Operations)
บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ได้แบ่งการดำเนินธุรกิจขององค์กรออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์
2. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เวชภัณฑ์ และ อุปการณ์ทางการแพทย์

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี
 • เงินเดือน(บาท) : ตามข้อตกลงบริษัท
 • ประสบการณ์ : 5ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการรับ-จ่ายเงิน
- ตรวจสอบรายการภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบการคำนวณการอนุมัติเอกสารต่างๆให้เป็นไปตาม
ระเบียบของบริษัท
- ทำการกระทบยอดบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปิดบัญชี ประจำเดือน
- ประจำปี จัดทำงบประมาณการและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำงบกระแสเงินสด และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- มีความเข้าใจงานบัญชี การเงิน มีความรู้ด้านภาษีอากร
- สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีความอดทนในการทำงาน
- สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ได้

สวัสดิการ :

- ค่าล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม หลังจากผ่านทดลองงาน (ฟรี)
- ตามข้อตกลงของบริษัท

สมัครงานติดต่อ

 • ปิยพงษ์ เจนประชากร
 • Tel : 0882788153
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: vm.drugcenter

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top