วิศวกรไซต์ (Site Engineer C&S และ M&E)

ประกาศงานเลขที่ : TJ24010006-0009

บริษัท Kide รับเหมาก่อสร้างโรงงาน อาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน งานโยธาทุกชนิด

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ศึกษา/จัดทำ/ตรวจสอบ/ควบคุมงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการก่อสร้างเพื่อประกอบการเข้าร่วมการประมูลโครงการ จวบจนถึงการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างจนแล้วเสร็จ
2. จัดทำงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประสานงานกับส่วนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
4. จัดทำแบบ/แก้ไขแบบ construction/ shop/ as-built drawing ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนวิศวกรรมในขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของตน (ในงานส่วนของ C&S หรือ M&E) เพื่อให้โครงการดำเนินได้ตามเป้าหมาย
5. ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร, คำสั่งของผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์ก่อสร้างโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับแรงงานต่างด้าว และ/หรือสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เข้างาน 08.00 – 17.30 น. (พัก 12.00-13.30 น.)
6. พร้อมที่จะย้ายไปประจำไซต์งานก่อสร้างตามจังหวัดต่างๆ

สวัสดิการ :

1. ค่าอาหาร
2. ค่าประจำไซต์งานก่อสร้าง
3. เบี้ยขยัน
4. ที่พักอาศัย
5. ประกันสังคม
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์
7. วันหยุดประจำปี
และอื่นๆ

สมัครงานติดต่อ

  • สรสิชา ระแบบเลิศ
  • Human Resources Executive - Thailand
  • Tel : 0629188884
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: sorrasichalooksorn

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top