ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์

ประกาศงานเลขที่ : TJ24010007-0011

บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์ ที่จะดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
การดำเนินธุรกิจ (Business Operations)
บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ได้แบ่งการดำเนินธุรกิจขององค์กรออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์
2. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เวชภัณฑ์ และ อุปการณ์ทางการแพทย์

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : การตลาด marketing
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี
 • เงินเดือน(บาท) : ตามข้อตกลงบริษัท
 • ประสบการณ์ : 1ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. จัดทำข้อมูล รายละเอียดสินค้าได้แก่ ตั้งชื่อในระบบ POS,ถ่ายภาพสินค้า,วัดขนาดสินค้า, ชั่งนํ้าหนักสินค้าและบันทึกเสียงชื่อเรียกของสินค้า
2. แนะนำวิธีใช้รายละเอียดและวิธีแนะนำการขายสินค้าใหม่ให้แก่พนักงานหน้าร้าน
3. ติดตามและนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าเรียกหาตามกระแสความต้องการ หรือตามฤดูกาล
4. ประสานงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงความรู้เกี่ยวกับสินค้า
5. จัดทำโปรโมชั่นสินค้า
6. ดูแลสินค้าที่มีปัญหา / สินค้าเปลี่ยนคืน
7. ติดต่องานสัมนาความรู้ประจำเดือนกับบริษัทยา
8. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้พนักงาน
9. Project อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

ศักยภาพ Potentials / Compencies
1. ด้านความรู้(Knowladge) ถ้ามีความรู้ด้าน ยา สมุนไพรอาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ด้านทักษะ(Skills) สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความสามารถในการสื่อสารหรือแนะนำได้ดีมีความรับผิดชอบ
3. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

มีประสบการณ์การทำข้อมูลสินค้า หรือด้านยาอาหารเสริมหรือเครื่องมือการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ยูนิฟอร์มบริษัท ฟรี (หลังทดลองงาน 3เดือน)
เบี้ยขยัน
ค่าล่วงเวลา
ประกันสังคม
อื่นๆตามข้อตกลง

สมัครงานติดต่อ

 • ปิยพงษ์ เจนประชากร
 • Tel : 0882788153
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: vm.drugcenter

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top