ผู้จัดการโรงย้อมเส้นใยและเส้นด้าย

ประกาศงานเลขที่ : TJ21090013-0016

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานปั่นเส้นด้ายเส้นใยขนแกะและผสมกับเส้นใยอื่นๆ จำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 11 ตำบล เขาสมอคอน อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี ก่อตั้งบริษัทมาตั้ง แต่ปี 2537

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงย้อมเส้นใยและเส้นด้าย
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี , โพธาราม
 • เงินเดือน(บาท) : ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 10 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รายละเอียดงาน :
1. พัฒนา จัดระเบียบ ควบคุมส่วนงานการผลิต และควบคุมคุณภาพ
2. วางแผนการผลิตและกิจกรรมอื่นๆในฝ่ายผลิต ตามความต้องการของผู้บริหาร
3. ทำให้มั่นใจว่ามีการบริหารทรัพยากรอย่างเพียงพอ เหมาะสม และ คาดการณ์อายุการใช้งานของอะไหล่ / วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงการวางแผนการจัดซื้อ
4. ควบคุมกระบวนการผลิต ตรวจสอบการทำงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงงาน
5. ควบคุมต้นทุนการผลิต
6. กำกับดูแล มอบหมายการทำงานตามหน้าที่ให้กับฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
7. รวบรวม บันทึก และรายงานข้อมูลที่จำเป็นเพื่อควบคุมกระบวนการและการบริหารการผลิต
8. รับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เช่น ระบบมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 45001 และ 50001 เป็นต้น
9. ปฏิบัติงานอื่นเพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. มีวุฒิการศึกษาในระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานในโรงย้อมอย่างน้อย 10 ปี ในส่วนงาน Production หรือ Quality Assurance
3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงาน
4. มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Word, Outlook, Excel และ PowerPoint
5. สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

• บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่

สมัครงานติดต่อ

 • คุณวิรัตน์ จันทร์สืบสาย หรือคุณชวินโรจน์
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • Tel : 036-489-116, 164,165 ต่อ 217, 213 และ 340
 • Fax : 036-489-115
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
 • คำค้นหา :
 • งานอินโดรามา ราชบุรี,
 • งานนิคมอุตสาหกรรม ราชบุรี,
 • งานอำเภอโพธาราม,
Top