https://www.thaijob.com/arnaeducationservices

บริษัท อานา เอ็ดดูเคชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080077

บริษัททำธุรกิจด้านการบริการให้ปรึกษาด้านอบรมภาษาต่างประเทศ , ส่งเสริมการศึกษาด้าน หลักสูตรภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียน หน่วยงานทั้วไป องค์กรเอกชน , รับบริการปรึกษารับต่ออายุ ,ยื่นต่อวีซ่าทุกประเภท ให้กับองค์กร หน่วยงาน จัดเตียมเอกสาร กรอทรายรายละเอียดเอกสาร จัดเอกสารให้ตรงหมวด ให้กับครูต่างประเทศ และ ลูกค้าที่มาใช้บริการ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เรื่องเอกสาร เรื่องหนักสูตรอบรมภาษา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อานา เอ็ดดูเคชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัทอานาเอ็ดดู เคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 0877126189, 021087687
  • Fax : 020119105
  • Website : http://www.arnaeducationservices.co.th
  • Facebook Fanpage : www.facebook:arnaeducation and services.com
  • Line ID : 0983293588
Top