https://www.thaijob.com/bswgroup

บริษัท บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080023

เป็นบริษัท จัดหาพนักงานขับรถมืออาชีพให้กับลูกค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
  • 654.656 ถนนรัตนาธิเบศร์
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 025270068-9
  • Fax : 020818296
  • Website : http://www.bswgroup.co.th
Top