https://www.thaijob.com/cargoweb

บริษัท คาร์โก้เว็บ เวิลด์ไวด์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18090010

ประกอบธุรกิจให้บริการนำเข้า-ส่งออกทั้งทางเรือ ทางอากาศและ พัสดุภัณฑ์เร่งด่วน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คาร์โก้เว็บ เวิลด์ไวด์ จำกัด
  • 3656/26 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 0891426622
  • Website : http://cargoweb.co.th
Top