https://www.thaijob.com/castlechemical

แคสเทิล เคมิคอล (ไทยแลนด์)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16090018

เป็นบริษัทฯ นำเข้า-ส่งออก วัตถุปรุงแต่งอาหาร อาหารเสริม จากบริษัทแม่ที่มาเลเซีย บริษัทฯดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลา10กว่าปี เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เรากำลังมองหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมงานกับเรา www.castlechemical.com.my

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • แคสเทิล เคมิคอล (ไทยแลนด์)
  • 119 อาคารบีไอเอส ชั้น4ห้อง4เอฟ3บี ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์
    เขตบางรัก กทม. 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 02-6356590-1
  • Fax : 02-6356592
  • Website : http://www.castlechemical.com.my
Top