บริษัท แฟร์มิลี่เซฟตี้การ์ด 54 จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060972

ข้อมูลลิขสิทธิ์
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0115531003314

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แฟร์มิลี่เซฟตี้การ์ด 54 จำกัด
  • 24/213 หมู่ 9 หมู่บ้าน อยู่เจริญ ถ.วิภาวดี ซ.37 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 0837507827
  • Website : http://www.nursing.co.th
Top