บริษัท เทคโนลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060975

ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพ เช่น บราไร้สาย, ชุดกระชับสัดส่วน, ชุดออกกำลังกาย ทั้งบุรุษและสตรี จากประเทศเกาหลี

ช่องทางการจำหน่าย ออนไลน์ และ ออฟไลน์ เช่น เคเบิ้ลทีวี, แคตตาล็อก และอินเตอร์เน็ต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เทคโนลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 503/19 ตึก เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 11 แขวงพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 0831124161
Top