บริษัท ฟาสท์แทร็ค เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061020

ลักษณะงาน:
• บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนและเวลาทำงานของพนักงาน
• การรับพนักงาน,การคัดเลือกพนักงาน และรายงานเข้าและออกประจำเดือน
• ประสานงานการจัดฝึกอบรม และ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• ประสานงานเรื่องประกันสังคม และ กองทุนทดแทน กรณีพนักงานเจ็บป่วยและประสบอันตรายจากการทำงาน
• ดูแลสวัสดิการ การประกัน และ การบริการ แก่พนักงาน


คุณสมบัติ:
• เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
• ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องในงานตามงานที่รับผิดชอบข้างต้น
• มีความสุขในการทำงานกับคนหลากหลายประเภท
• มี EQ สูง และ เป็นคนมองโลกและคิดในแง่บวก
• มีความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง
• มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี และมีใจรักการบริการ
• มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ด้วนตนเอง กระตุ้นตัวเอง และ เป็นผู้สร้างระบบ
• ต้องมีความน่าเชื่อถือสูงในการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word, Excel, Power Point

เงินเดือน : 20,000 บาท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฟาสท์แทร็ค เซอร์วิส จำกัด
  • 116/1 ถนนสุนทรโวหาร แขวงคลองเตย
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 0953646695
  • Website : http://www.fastrak.co.th
Top