บริษัท เทเลคอม แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061031

TAC บริษัท เทเลคอม แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดให้บริการเมื่อเดือน มิถุนายน 2545 โดยให้บริการด้านวิทยุสื่อสารแบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมากว่า 15 ปี เป็นผู้แทนจำหน่ายวิทยุึสื่อสาร เช่น MOTOROLA, ICOM บริษัทให้บริการขาย เช่าเครื่องวิทยุสื่อสารทั้งย่าน วิทยุความถี่ราชการ ความถี่ประชาชน และความถี่เฉพาะกิจ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เทเลคอม แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  • 44/26 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 029533330 ต่อ113
  • Fax : 029533339
  • Website : http://www.tacthailand.com
Top