หจก.ภทระ พรีเพรส

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061048

ศูนย์บริการขบวนการก่อนการพิมพ์
ดรัมสแกน, ปรุ๊ฟดิจิตอล, แยกสี ถ่ายฟิล์ม, ปริ้นออนดิมาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก.ภทระ พรีเพรส
  • 242/2 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ องเมือง จ.เชียงใหม่ 50200
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Tel : 089-4310468, 0 5322 6410
  • Fax : 0 5340 4397
Top