อดิสา กรุ๊ป

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061149

ดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างอาคาร และติดตั้งวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • อดิสา กรุ๊ป
  • 77/31 ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถ. กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
    เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel : 028620911-6
  • Fax : 028620910
  • Website : http://www.adisa.co.th
Top