หจก.โตได้ ดีซี

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061159

ตัวแทนขายแอคทีเวียพื้นที่นครราชสีมา
รับตัวแทนพื้นที่ อำเภอต่างๆ ในนครราชสีมา
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน เฉลี่ย 20,000/เดือน
โบนัส 17 ครั้ง/ปี
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษาบุตร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก.โตได้ ดีซี
  • 700/1 ม.8 ถ.ไชยณรงค์ ต.โพธิ์กลาง
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • Tel : 0841230599 098 4261658
Top